Ketä hoidan?

Osteopatia sopii kaikille ikään ja vaivaan katsomatta. Hoito tehdään pehmeästi, kehoa kuunnellen ja mukaillen, jolloin hoito pureutuu syvemmälle kehoon.

Työikäiset | Ikääntyvät | Lapset ja nuoret | Eläimet | Äidit ja vauvat


Ikääntyvillä ihmisillä kehon kudoksissa tapahtuu luontaista elastisuuden vähenemistä. Se altistaa nivelten liikkuvuuden alenemiselle sekä sen myötä esimerkiksi vaivalloisempaan kävelyyn. Liikkuvuuden hankaloituminen aiheuttaa usein sen välttämisen, jolloin myös tärkeät elintoimintomme ei saa tarpeeksi virikkeitä toimiakseen täysipainoisesti (esim. hermosto ja verenkierto). Osteopatin avulla lisätään liikkuvuutta, vähennetään kiputuntemuksia ja pyritään palauttamaan normaali liikkuvuus kehoon.

OSTEOPAATTI NORA SEPPÄ

Annankatu 31-33 c 49 b, 6. krs
00100 HELSINKI

050-338 1252

noraseppa@hotmail.com

Koulutustaustani