Ketä hoidan?

Osteopatia sopii kaikille ikään ja vaivaan katsomatta. Hoito tehdään pehmeästi, kehoa kuunnellen ja mukaillen, jolloin hoito pureutuu syvemmälle kehoon.

Työikäiset | Ikääntyvät | Lapset ja nuoret | Eläimet | Äidit ja vauvat


Lapset ja nuoret tarvitsevat myös hoitoa normaalin kasvun tueksi. Lapset liikkuvat ja toimivat vaistonvaraisesti, kehoaan tiedostamatta kuunnellen. Tämä useasti turvaakin lapsen kivuttoman ja normaalin kehityksen. Lapset kuitenkin altistuvat yhä nuorempina erilaisille rasituksille. Koulun penkillä istuminen, läksyjen teko huonossa asennossa tai vaikka kuormittava harrastus aiheuttavat ihan samassa määrin ongelmia nuoren keholle kuin aikuisenkin. Usein lasten ja nuorten kuvaamia kipuja valitettavasti vähätellään vaikka niihin tulisi puuttua hyvin nopeasti. Erilaiset ryhtivirheet sekä lihasjännitykset hoitamattomina nuorella iällä toimivat heikkona alustana aikuisuuteen astuessa. Osteopatian avulla pystytään hoitamaan erilaisia kudosjännityksiä näin ohjaten ja tukien lapsen normaalia kehityskaarta.

OSTEOPAATTI NORA SEPPÄ

Annankatu 31-33 c 49 b, 6. krs
00100 HELSINKI

050-338 1252

noraseppa@hotmail.com

Koulutustaustani