Mitä osteopatia on?

Osteopatia on kehoa kokonaisvaltaisesti ymmärtävä hoitomuoto (Andrew Taylor Still, 1874), jossa tuetaan ja autetaan kehon omaa pyrkimystä tasapainoon. Osteopatia pyrkii voimistamaan kehon sisäistä ominaisuutta ylläpitää terveyttä. Se aktivoi kehon ns. itseparantavan mekanismin, jonka avulla elimistö kykenee sopeutumaan elinympäristöönsä.

Keho on luotu liikkuvaksi ja toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, jossa kaikki kehon osat suorittavat erikseen ja yhdessä niille annettuja tehtäviä. Kun syystä tai toisesta kehossa alkaa esiintyä jännityksiä ja jäykkyyttä vaikuttaa se väistämättä koko elimistön toimintaan sitä heikentävästi. Jännitys ja jäykkyys sitovat energiaa, joka on pois elimistön päivittäisestä, normaalin kehontoiminnan vaatimasta energiatarpeesta. Osteopatian monipuolisin hoitomenetelmin pyritään kehoon palauttamaan sen normaali jousto ja rentous. Tämä mahdollistaa kehon tasapainoisen toiminnan, terveyden. Osteopaatti toimii siis kehoa kannustavana ja auttavana tekijänä hoitoprosessissa kehon itse muokatessa saatua tietoa tarvittavaan muotoon.

Osteopatia auttaa potilasta oman kehon hahmottamisessa. Tämä antaa potilaalle mahdollisuuden kuunnella oman elimistön tarpeita ja tehdä tarvittavia muutoksia arkielämään terveyden voimistamiseksi. Parhaan lopputuloksen saamiseksi tämä on ehdoton edellytys! Muista, että Kehosi on temppelisi.

Osteopatiassa on laaja kirjo erilaisia hoitomenetelmiä. Monipuolisuuden vuoksi osteopatiassa ei olekaan välittömiä hoidon vasta-aiheita. Ammattitaitoinen osteopaatti osaa valita oikeat menetelmät hoidettavan kehon tarpeen ja tilan mukaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että osteopaatin tekemä hoito ei noudata koskaan samaa kaavaa, vaan hoito muuttuu hoitoprosessin edetessä.

OSTEOPAATTI NORA SEPPÄ

Annankatu 31-33 c 49 b, 6. krs
00100 HELSINKI

050-338 1252

noraseppa@hotmail.com

Koulutustaustani